Námitka

Tímto vznáším námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), a to z níže uvedeného důvodu.

Poučení: Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR , a to včetně profilování. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vaší osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vznést námitku můžete pomocí tohoto formuláře.

Do poznámky můžete uvést například vaši korespondenční adresu, na kterou si přejete zaslat odpověď.