Přenositelnost údajů

Tímto žádám dle čl. 20 GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), o vydání dokumentu obsahujícího osobní údaje, které se mě týkají a které jsem Vám poskytl/a jakožto správci, a to:

Do poznámky můžete uvést například vaši korespondenční adresu, na kterou si přejete zaslat odpověď.