Žádost o potvrzení o zpracování

Tímto žádám dle čl. 15 GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), o potvrzení, zda osobní údaje týkající se mé osoby, jsou zpracovávány.

Poučení:

V případě, že požadujete více než jednu kopii zpracovávaných osobních údajů, může Vám být účtován přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů, jehož výše bude sdělena na požádání. Jestliže žádost je podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud v žádosti není požádáno o jiný způsob.

Do poznámky můžete uvést například vaši korespondenční adresu, na kterou si přejete zaslat odpověď.