Informace o zpracování osobních údajů

V rámci jednání se společností OREA HOTELS s.r.o., IČ: 27176657, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1062/58, PSČ 140 00 a společnost CRISTAL PALACE a.s., IČ: 45359172, se sídlem Mariánské lázně, Hlavní třída 61/66, PSČ 353 01 (dále společně jen „správce”), o poskytování jejích služeb v oblasti ubytování, jsou nebo budou zpracovány následující osobní údaje:

Osobní údajKategorieÚčel zpracováníDoba uchováníKategorie subjektů oprávněných se seznámit s údajemTitul zpracování
jméno a příjmení osobní údajezákonné povinnosti, identifikace až 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnanci a obchodní partneřizákonná povinnost, splnění smlouvy
datum (a místo) narozeníosobní údajezákonné povinnosti, identifikace, realizace podnikatelské činnostiaž 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnanci zákonná povinnost, splnění smlouvy
adresa bydliště a trvalého bydliště (sídlo)osobní údajezákonné povinnosti, doručování písemnostíaž 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnanci zákonná povinnost, splnění smlouvy
pohlavíosobní údajezákonné povinnosti, identifikace až 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnanci zákonná povinnost, splnění smlouvy
rodné čísloosobní údajezákonné povinnosti, identifikaceaž 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnanci zákonná povinnost, splnění smlouvy
státní příslušnostosobní údajezákonné povinnosti, identifikace až 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnancizákonná povinnost, splnění smlouvy
číslo průkazu totožnostiosobní údajezákonné povinnosti, identifikaceaž 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnancizákonná povinnost, splnění smlouvy
emailová adresaosobní údajekomunikace, marketingové účelyaž 6 let (domovní kniha) nebo na dobu trvání souhlasuagendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneřisplnění smlouvy, souhlas (je-li udělen)
telefonní číslo osobní údajekomunikaceaž 6 let (domovní kniha nebo interní záznam)agendou příslušní zaměstnancisplnění smlouvy
fotografiezvláštní kategorie dle čl. 9 GDPRpropagace, marketingové účelypo dobu trvání souhlasuagendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneřisouhlas, je-li udělen
IP adresaosobní údajezákonné povinnosti, identifikace, správa elektronických systémůdo ukončení pobytu v hoteluagendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneřizákonná povinnost, splnění smlouvy
podpiszvláštní kategorie dle čl. 9 GDPRzákonné povinnosti, komunikace, výkon podnikatelské činnostiaž 6 let (domovní kniha)agendou příslušní zaměstnanci, obchodní partneřizákonná povinnost, splnění smlouvy
kamerové záznamyzvláštní kategorie dle čl. 9 GDPRochrana života, zdraví a majetku3 dnyagendou příslušný zaměstnanec nebo obchodní partner v oblasti bezpečnostiochrana zájmů
číslo bankovního účtuosobní údajezákonné povinnostiaž 15 let (smlouva/objednávka)agendou příslušný zaměstnaneczákonná povinnost, splnění smlouvy
číslo bankovní kartyosobní údajeplnění smluv a jeho zajištěníaž 10 let (daňový doklad, účetní evidence)agendou příslušný zaměstnaneczákonná povinnost, splnění smlouvy


Kontakt na správcem pověřenou osobu v oblasti ochrany osobních údaje: osobni-udaje@cimex.cz

Tímto Vám sdělujeme, že máte právo:

  • Požádat o potvrzení, zda osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo přístupu k těmto informacím;
  • Na opravu nepřesných osobních údajů, které se týkají Vaší osoby;
  • Na výmaz osobních údajů, které se týkají Vaší osoby;
  • Na omezení zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby;
  • Na získání osobních údajů týkajících se Vaší osoby ve strukturovaném formátu (v elektronické nebo tištěné formě), a právo na předání těchto údajů jinému správci osobních údajů;
  • Kdykoli odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.

Dále Vám sdělujeme, že máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají Vaší osoby, a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní formuláře k uplatnění práv subjektu osobních údaje: http://kontakt.cimex.cz/

Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně nebo automatizovaně. Osobní údaje nebudou poskytnuty mimo Českou republiku.

Výše uvedené osobní údaje, jejichž důvod zpracování není označen jako „souhlas”, je správce osobních údajů povinen zpracovat, má-li být naplněn účel daného právního jednání, a proto neposkytnutí těchto osobních údajů bude mít za následek nemožnost uskutečnění daného právního jednání.

Výše uvedené osobní údaje, jejichž důvod zpracování je označen jako „souhlas”, jste oprávněn odmítnout poskytnout, aniž by byla dotčena možnost plnění na základě daného právního jednání, v souvislosti s kterým jste byl o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů požádán.

V případě, že jste udělil/a nebo v budoucnu udělíte správci souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, mohou Vám být zasílána obchodní sdělení nebo jiné marketingové materiály dle uvážení správce.